Sindirim Ve Emilim Bozuklukları Ve Tedavileri

Sindirim Ve Emilim Bozuklukları

Malabsorpsiyonun klinik bulguları.

Absorpsiyon Bozukluğu olan Besin Semptom ve Bulgular Laboratuvar bulguları 
Yağ Yağlı dışkı,sulu ıshal,kilo kaybı Yağlı dışkı,s.karoten az. 
Protein Kilo kaybı,kas zayıflığı,ödem, Serum alb.düşük 
Karbonhidrat Şişkinlik,gurultu,sulu ishal,gas Asid dışkı,os.ishal,sol.test+ 
Demir Anemi,glossit,aftöz ülser,keliozis Mikrositoz,s.de.düş.dbk yük. 
Folik asid Anemi,glossit,aftöz ülser Makrositoz +-anemi,ert.folatdüş 
Vit.B12 Anemi,glossit,nörolojik sekel " " " " s.B12 düş. 
Vit.A Gecekörlüğü,hiperkeratoz, S.Vit A.düş.S.Karoten düş. 
Vit.D. Osteomalazi,prok.miyopati. S.kalsiyum düş.s.fosfat düş. 
  Raşitizm S.Alk Fos.Yük. P.Vit D Düş. 
Vit K Kanama, Bruising Prot.zamanı Uzun 
Kalsiyum Uyuşma , kasılma S.Kalsiyum düş. 
Mağnezyum Uyuşma, Kasılma S.Mağnezyum düş. 
Çinko Yara iyileşmesi yavaş,dermatit S.Çinko düş. 
Safra tuzları Sulu diare Sekretuvar diare 

Emilim Bozukluğu Mekanizması

Lümeniçi Evre Mukozal Evre Geçiş Evresi 
Maddelerin Hidrolizi Fırçamsı sınır hidrolizi Lenfatik 
1.Enzim yetersizliği-Kr.pankreatit pankreas kanseri Primer veya ikincil disakkaridaz yet. Tıkanıklık- Lenfanjektazi-primer sekonder nodal hastalık 
2.Enzim inaktivasyonu-Z.E.Send.     
3.Çabuk geçiş- cerrahi sonrası Yağ solubülasyonu Epitel geçişi Vaskuler 
1.Kr.K.C.Hast.safra tuzu 1.Ayrıştırılmış defekt Hartnup Hast.cistinuri, kongenital vitB12,folate yetersizliği İntestinal iskemi,aterom,vaskulit yapım azlığı 
2.Safra sekresyon bozukluğu kolestatik sarlık     
3.Safra tuzları dekongigasyonu, presipitasyonu,bağlanması-bakteri aşırı çoğalması,Z.E.Send.İlaç etkisi, 2. Global defekt,ince bağırsak ameliyatı, yaygın mukoza hastalığı,(Celiac sprue,tropical sprue, Crohn hast.radyasyon hast.iskemi,Whipple ,AİDS,İnf.)   
4.Safra tuzu kaybı artar,Terminal ileum rezeksiyonu veya hastalığı,     
5.CCK salgılama bozukluğu -aşırı mukoza hasarı     

Lüminal Olabilirlikler 

1.İntrinsik faktör eksikliği, pernisiyöz anemi
2.Bakteriyel B12 tüketimi, aşırı bakteri çoğalması

TANI

Kan kan serum demiri, Vit.B12, Folate,s.kalsium,Alk.Fos. ve Alb. Testleri yapılır.
Yağ emilim testleri ,
Protein emilim testleri,
Karbonhidrate emilim testleri,
Diger testleri D.Xylose , Schilling, Safra asid emilim testleri,
İnce Bağırsak mukoza incelenmesi, radyolojik,endoskopik, biyopsi 
Solunum testleri,
Pankreas fonksiyon testleri ,

TEDAVİ

1.Sebebe yönelik tedavi 
2.Semptomatik ve destek tedavisi 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !